StartKulturelle Samråd

i Danmark

Social inklusion i foreningernes kulturaktiviteter

Kulturelle Samråd i Danmark har modtager 117.000 EURO (ca. 870.000 kr.) til et europæisk Erasmusprojekt om social inklusion i det kulturelle foreningsliv. I projektet – der har fået navnet BOOST, der betyder opmuntre eller stimulere, deltager – foruden 2 organisationer fra Danmark – organisationer fra Irland, Østrig, Slovenien og Polen.

Inddragelse af flere i kulturlivet

Baggrunden for projektet er, at foreningslivet inden for amatørkultur og den frivillig kultur ikke kun giver deltagerne glæde, venskab og mening. Det er også med til at støtte og styrke sammenhængskraften i samfundet.
Imidlertid kan mulighederne for at styrke sammenhængskraften forbedres ved at inddrage endnu flere i aktiviteterne. Det kan bl.a. ske ved at gøre de aktive mere opmærksomme på, at der er grupper i befolkningen (unge, ældre, børn, flygtninge osv.), der ikke deltager – grupper, som måske gerne ville, men som af den ene eller den anden grund ikke er kommet i gang.

Ved at give de eksisterende foreninger nye værktøjer og metoder til at inddrage flere og arbejde mere bevidst og systematisk på at få disse grupper med i deres aktiviteter, styrkes sammenhængskraften og demokratiet i samfundet.Pulje til kunstneriske sommeraktiviteter 

Kulturministeriet har netop åbnet en pulje på 38,8 mio. for ansøgninger til kunstneriske sommeraktiviteter.

Det er tale om ”først-til-mølle pulje”, så hvis man har gode ideer, er det bare om at komme i gang.

Puljen kan søges her: https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/kunstneriske-sommeraktiviteter-2021/

Vær opmærksom på, at det er et krav, at minimum 60 procent af det tilskud, en ansøger modtager fra puljen, skal anvendes til honorar til professionelle og/eller nyetablerede medvirkende kunstnere!


Genåbning

Nu åbner fem puljer til genstart af kultur- og idrætsliv

Fem genstartspuljer på i alt 37,5 mio. kr. til kultur- og idrætslivet åbner for ansøgninger onsdag den 19. maj kl. 15.00. Genstartspuljerne skal understøtte "genåbningen af kultur- og idrætslivet gennem aktiviteter og udvikling af nye formater i det offentlige rum".

Ansøgninger til puljerne behandles i den rækkefølge, de modtages, og der lukkes for ansøgninger, når alle midler er uddelt.

De fem genstartspuljer er en del af Genstartsteamets anbefalinger til kulturministeren, som blev afleveret tidligere i år. Genstartsteamet består af repræsentanter fra både kultur- og idrætsliv, og teamets anbefalinger indeholder en række initiativer, herunder en række puljer, som skal understøtte genstarts-aktiviteter inden for både kunst, kultur og idræt, nærmere bestemt aktiviteter i vækstlaget, udforskning af nye formater i det offentlige rum og omlægninger samt nytænkninger af allerede eksisterende projekter til for eksempel udendørs versioner. Alle aktiviteter skal bidrage til genåbningen af kultur- og idrætslivet efter COVID-19-nedlukningen.

Læs mere om puljerne her!

Vifo  -  Videnscenter for folkeoplysning -  undersøger samrådenes rolle og potentiale

Ny landsdækkende undersøgelse skal skabe systematisk viden om udbredelse af samråd i kommunerne.

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) og Idrættens Analyseinstitut (Idan) sætte nu fokus på, hvordan de lokale samråd fungerer, og om de giver foreningerne den indflydelse, de håber på.

I 2014 havde 68 pct. af de danske kommuner et samråd på idrætsområdet, 64 pct. på spejderområdet og 50 pct. på aftenskoleområdet. Derudover var der i en del kommuner andre typer af samråd som fx de kulturelle samråd.

Læs mere om undersøgelsen, som også omfatter de kulturelle samråd på Vifos hjemmeside.

Nyt telefonnummer

Landssekretariatet har fået nyt telefonnummer.

Det er +45 51 75 76 40


Husk generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 finder sted på Hotel Plaza, Odense, den 26. september. 2. indkaldelse udsendes inden længe!


Copyright @ All Rights Reserved